Карьера

Карьера

Жылы Химиялык өнөр жай министрлиги тарабынан негизделген 1952.

1952

Кайра түзүлдү 2003

a

Кеңейтилген 2020

q